maandag 12 april 2021

Woensdagavondgebed

 12-04-2021

Nog steeds beheerst corona ons doen en laten.

De digitale 40 dagenkalender is bij velen in goede aarde gevallen.

Daarom gaan we nu na de Pasen tot aan Pinksteren verder met een digitale versie van het avondgebed.

Het avondgebed vindt je op : iko.gebeden.blogspot.com

Of klik hier

Ook bestaan er plannen om met een meditatie groep te gaan starten.


dinsdag 16 maart 2021

IN MEMORIAM MEVROUW BETS ZWART

 IN MEMORIAM MEVROUW BETS ZWART

Met het overlijden van Bets verliest de IKO een actief medewerkster. Tot het begin van de corona was Bets een trouwe helper op de woensdagmiddagen als gastvrouw in de Oud Katholieke  Kerk van Oudewater. Haar kennis van de geschiedenis van de OKK en van de kerk in Oudewater zullen wij node missen.

Wij condoleren ook de OKK met het verlies van deze markante vrouw.

Dat zij moge rusten in vrede.

woensdag 27 januari 2021

40 DAGENTIJD

Lock Down

In 2020 hebben wij door de Lock down bijna al onze activiteiten moeten cancelen.

Het had een buitengewoon jaar moeten worden met de viering van ons 25 jarig bestaan in maart 20200. Het mocht niet zo zijn.

In oktober en november hebben we nog wel het woensdagavondgebed kunnen houden maar de kerstsamenzang in De Wulverhorst is op de laatste dag nog geschrapt.

Voor de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari van dit jaar, was een oecumenische viering in voorbereiding, maar ook die is getorpedeerd door de epidemie.

Om toch die “week” niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het I.K.O. op 8 dagen een meditatie gestuurd aan onze email adressen. Hierop hebben wij veel positieve reacties ontvangen. Hieruit maakten wij op dat het zeer gewaardeerd werd.

Hierdoor bemoedigd, en omdat de Lock down nog wel even zal aanhouden, hebben wij gezocht naar een 40 dagen kalender gevuld met meditatie en gebed voor de vastentijd die begint op 17 februari. Daarvoor hebben wij de digitale kalender van Tearfound gevonden. Tearfound is een maatschappelijke organisatie die zich samen met de kerken inzet voor de minderbedeelden op onze aardbol. Wij hebben toestemming om hun digitale kalender gedurende de 40 dagen dagelijks aan onze email adressen door te sturen. Op deze manier kunnen we opnieuw weer met elkaar in Oudewater en veel meer mensen over de wereld gezamenlijk in gebed gaan voor een betere wereld.

Samen op weg naar Pasen in de voetsporen van en aangespoord door Jezus zelf.

Om mee te doen kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar: iko.gebeden@gmail.com

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De registratie van uw E-mailadres zal alleen voor deze gebedsronde worden gebruikt!

Hoor je bij: Av/hKvG, RKK, OKK, HGOH, PGO, DABAR,

 of ben je NIET KERKGEBONDEN: Iedereen kan zich aanmelden.

Doe het wel voor 17 feb.

Bestuur IKO


donderdag 21 januari 2021

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (17-1/24-1 2021)

 

Blijf in mijn liefde

Is het thema van de “Week van gebed voor de eenheid van de christenen”!

Door de voortdurende Lockdown kunnen we in deze week ( 17 t/m 24 januari) geen vieringen houden. Om ons toch een gevoel van eenheid te geven stuurt het IKO u dagelijks een gebed dat u in eigen omgeving kunt bidden. Het geeft een gevoel van eenheid als u weet dat dit op vele plaatsen op het zelfde moment gebeden wordt.

dinsdag 5 mei 2020

Kranslegging 4 mei

Bij het monument aan de Waardsedijk is door het IKO namens de kerken van Oudewater op 4 mei een krans gelegd. Ds. Raymond de Hoop en Ds. Loes Roersma hebben dit samen voor ons gedaan.

Foto Arnold Klever

zondag 15 maart 2020

Corona
L.S.
Ook onze organisatie ontkomt niet aan de maatregelen tot het indammen van de epidemie.
De geplande avondgebeden komen voorlopig tot 31 maart te vervallen. Daarmede dus ook het door ons geplande 25 jarig jubileum viering. Bewaar de uitnodiging maar , er komt zeker een nieuwe datum.