vrijdag 5 november 2021

In memoriam Leon Sieling

 Leon droeg de oecumene in Oudewater een warm hart toe. Vanaf de oprichting van het IKO is Leon vele malen voorgegaan in het avondgebed.
maandag 10 mei 2021

FEEST VAN DE GEEST

 Van Hemelvaart naar Pinksteren!

Hallo IKO Vrienden, 

Met het succes van de 40 dagen kalender nog in het achterhoofd en de leegte daarna, heeft het IKO gezocht naar een invulling tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Van ons bent u gewend dat wij dan een pinkstervuur vieren in de parochietuin bij de Oud Katholieke Kerk. Door de voortdurende belemmeringen is dat nu nog niet mogelijk.
Op zoek naar een alternatief vieren van het feest van de Geest hebben wij een noveengebed gevonden dat zich erg goed leent voor digitaal verzenden.
Net als in de 40 dagentijd moet u zich hiervoor zelf aanmelden door een mailtje te sturen naar iko.gebeden@gmail.com en u ontvangt gedurend negen dagen een korte meditatief gebed gericht op de Heilige Geest.
Vanzelfsprekend wordt uw adres alleen voor deze noveen gebruikt!
Wij hopen er op dat u weer meedoet.

dinsdag 4 mei 2021

Kranslegging 4 mei 2021

 Op 4 mei om 19:00 uur is bij het monument aan de Waardsedijk in Oudewater namens de gezamenlijke kerken van Oudewater en Hekendorp een bloemenhulde gebracht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlogsgeweld.

De bloemhulde is uitgevoerd door Ds. R. de Koning-Gans en mevrouw Esther Brouwer.

maandag 12 april 2021

Woensdagavondgebed

 12-04-2021

Nog steeds beheerst corona ons doen en laten.

De digitale 40 dagenkalender is bij velen in goede aarde gevallen.

Daarom gaan we nu na de Pasen tot aan Pinksteren verder met een digitale versie van het avondgebed.

Het avondgebed vindt je op : iko.gebeden.blogspot.com

Of klik hier

Ook bestaan er plannen om met een meditatie groep te gaan starten.


dinsdag 16 maart 2021

IN MEMORIAM MEVROUW BETS ZWART

 IN MEMORIAM MEVROUW BETS ZWART

Met het overlijden van Bets verliest de IKO een actief medewerkster. Tot het begin van de corona was Bets een trouwe helper op de woensdagmiddagen als gastvrouw in de Oud Katholieke  Kerk van Oudewater. Haar kennis van de geschiedenis van de OKK en van de kerk in Oudewater zullen wij node missen.

Wij condoleren ook de OKK met het verlies van deze markante vrouw.

Dat zij moge rusten in vrede.

woensdag 27 januari 2021

40 DAGENTIJD

Lock Down

In 2020 hebben wij door de Lock down bijna al onze activiteiten moeten cancelen.

Het had een buitengewoon jaar moeten worden met de viering van ons 25 jarig bestaan in maart 20200. Het mocht niet zo zijn.

In oktober en november hebben we nog wel het woensdagavondgebed kunnen houden maar de kerstsamenzang in De Wulverhorst is op de laatste dag nog geschrapt.

Voor de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari van dit jaar, was een oecumenische viering in voorbereiding, maar ook die is getorpedeerd door de epidemie.

Om toch die “week” niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het I.K.O. op 8 dagen een meditatie gestuurd aan onze email adressen. Hierop hebben wij veel positieve reacties ontvangen. Hieruit maakten wij op dat het zeer gewaardeerd werd.

Hierdoor bemoedigd, en omdat de Lock down nog wel even zal aanhouden, hebben wij gezocht naar een 40 dagen kalender gevuld met meditatie en gebed voor de vastentijd die begint op 17 februari. Daarvoor hebben wij de digitale kalender van Tearfound gevonden. Tearfound is een maatschappelijke organisatie die zich samen met de kerken inzet voor de minderbedeelden op onze aardbol. Wij hebben toestemming om hun digitale kalender gedurende de 40 dagen dagelijks aan onze email adressen door te sturen. Op deze manier kunnen we opnieuw weer met elkaar in Oudewater en veel meer mensen over de wereld gezamenlijk in gebed gaan voor een betere wereld.

Samen op weg naar Pasen in de voetsporen van en aangespoord door Jezus zelf.

Om mee te doen kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar: iko.gebeden@gmail.com

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De registratie van uw E-mailadres zal alleen voor deze gebedsronde worden gebruikt!

Hoor je bij: Av/hKvG, RKK, OKK, HGOH, PGO, DABAR,

 of ben je NIET KERKGEBONDEN: Iedereen kan zich aanmelden.

Doe het wel voor 17 feb.

Bestuur IKO