donderdag 7 november 2019

OECUMENISCHEVIERING 2020


Gebedsweek 2020-19 t/m 26 januari
In januari is de jaarlijks terugkerende gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Die is van zondag 19 januari t/m zondag 27 januari. Het thema voor de week van gebed is:
 “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”
Dit is ons aangedragen door de Raad van kerken in Nederland in samenwerking met de kerken in Malta, een eilandstaat in de Middellandse zee, tussen Afrika en Europa.

Het “I.K.O.” (Interkerkelijk Kontakt Oudewater) heeft in deze week 2 vieringen gepland.

Zo is er op zondag 19 januari een Oecumenische viering in de Ontmoetingskerk aan de Westsingel 2 te Oudewater, aanvang 10.00 uur. De pastores van de in het IKO samenwerkende geloofsgemeenschappen zullen gezamenlijk in deze viering voorgaan.
Het geboden thema is buitengewoon actueel. Met kleine bootjes de zee oversteken naar een beter leven. Ooit arriveerde ook Paulus als schipbreukeling op het eiland Malta.
Na de viering is er ruim gelegenheid om bij een kopje koffie/thee na te praten over het thema van deze dag/week.

Op woensdagavond 22 januari is er een speciaal gezamenlijk avondgebed in de Oud Katholieke Kerk aan de Leeuweringerstraat 14 in Oudewater, aanvang 19.15 uur.
Het thema van deze avond is: Vertrouwen”. Wees niet bang, geloof!
Leden van het IKO-bestuur zullen in deze viering voorgaan. Ook na deze viering is er gelegenheid om bij een kopje koffie/thee na te praten over het thema van deze dag/week.

Via deze weg nodigt het IKO-bestuur iedereen uit om deze jaarlijkse feesten van de eenheid met ons mee te vieren!

vrijdag 10 mei 2019

PINKSTERVUUR 2019 5 JUNIPINKSTERVUUR 2019

Op woensdag 5 juni 2019 viert het I.K.O. (Interkerkelijk Kontakt Oudewater) weer zijn twee jaarlijks feest van de Geest, aanvang 17.30 uur.
Ook deze keer is dat in de “pastorietuin” van de Oud Katholieke kerk, ingang aan de Wijngaardstraat.
Het gaat weer een feest van herkenning worden tussen de geloofsgemeenschappen van Oudewater.
Op dit feest van het pinkstervuur komen we weer samen om de uitstorting van de Heilige geest en onze eenheid in Jezus Christus te vieren. Met behulp van enige teksten uit het gebed van St. Franciscus van Assisi en verzen uit de Bijbel, zullen we met elkaar in gesprek gaan over het Pinksterwonder.
We vragen aan ieder die dit evenement komt bezoeken om iets te eten mee te brengen zodat we na afloop daarvan een gezamenlijke maaltijd kunnen houden. Voor borden, bestek en frisdrank wordt door ons gezorgd.
Ook wordt er een collecte gehouden voor onze gast aan tafel, de Voedselbank.

Wees niet terughoudend en kom dit feest met ons vieren, de jeugd is ook welkom. De apostelen kwamen naar buiten in een grote menigte die nieuw en vol onbekenden was. Zij spraken in vele talen!
Wees welkom en ervaar dat ook bij het I.K.O. en maak daar bekenden van. Dan kan je de werking van de heilige Geest aan den lijve ondervinden!
Het I.K.O. bestuur.


Opening met een welkomstdrankje.

vrijdag 12 april 2019

Paaszangavond 23 april


Het Interkerkelijk Kontakt Oudewater verzorgt op:
Dinsdag 23 april om 19.00 uur een Paaszangavond in:

De Wulverhorst.(Tuinzaal)

Op deze derde Paasdag gaan wij onze blijdschap over de verrijzenis van de Heer weer gestalte geven door het zingen van vrolijke liederen met betrekking tot de verrijzenis.
Samen met het Senioren koor o.l.v. Peter den Hertog.
De samenzang zal worden begeleid door: Sijke Boulogne met fluit, Robbert van Leersum aan de piano en Linde op viool.
Om 19.00 uur beginnen we met een kopje koffie en om 19.15 uur opent de voorzitter van het I.K.O. de avond. Na een lezing over de opstanding van Jezus zal een overweging door Pastor Janneke Stam worden gehouden.

U bent bij deze van harte uitgenodigd om met ons de verrezen Christus te vieren!

donderdag 10 januari 2019

Oecumenische viering
Gebedsweek 2019
Volgende week is de jaarlijks terugkerende gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. Die is van zondag 20 januari t/m zondag 27 januari. Het thema voor de week van gebed is “RECHT VOOR OGEN” ons aangedragen door de Raad van kerken in Nederland in samen werking met kerken in de IndonesiĆ«.

Het I.K.O.(Interkerkelijk Kontakt Oudewater) heeft in deze week 2 vieringen gepland.

Zo is er op zondag 20 januari. Een Oecumenische viering in de St. Franciscuskerk, aanvang 10.00 uur. De pastores van de in het IKO samenwerkende kerken zullen gezamenlijk in deze viering voorgaan.

Op woensdagavond 23 januari een speciaal gezamenlijk avondgebed in de Oud katholieke kerk aan de Leeuweringerstraat, aanvang 19.15 uur.

Voorafgaand aan deze viering zal, met de ondertekening van het convenant, het toetreden van de Hervormde Gemeente Oudewater en Hekendorp tot de activiteiten van het IKO worden bezegeld. Na het avondgebed is er gelegenheid om het bestuur en de participanten te feliciteren bij het genot van een kopje koffie of thee en een glas te heffen op een goede toekomst van het samenwerkingsverband.

Via deze weg nodigt het IKO iedereen uit om dit jaarlijkse feest van de eenheid met ons mee te vieren!

vrijdag 7 december 2018

Kerstsamenzang 2018


Kerstsamenzang

Woensdag 12 december 2018 is er weer een interkerkelijke samenzang.
Wij zijn te gast bij De Wulverhorst in Oudewater. Om 19.00 uur beginnen we, in de Tuinzaal, met een kopje koffie met wat lekkers er bij. En om 19.15 uur zullen we gezamenlijk bekende kerstliedjes zingen, onder begeleiding van het voor deze gelegenheid samengestelde Fluitensemble.
Er is dit jaar ook weer een optreden van het Schuylenburchtkoor onder leiding van Peter den Hertog met piano begeleiding door Jannie Besteman. Zij zullen 6 minder bekende kerstliederen ten gehore brengen.
Ook zal er een lezing zijn en de overweging is van pastor Frank Burgers.
Dit is een prachtige gelegenheid om vast in de Kerstsfeer te komen.
Daarom nodigen wij iedereen uit, aan religie gebonden of niet, om met ons mee te vieren en te zingen, op weg naar kerstmis!
Dan nu een impressie van deze viering:

Het schuylenburcht koor gaf voor het laatst een uitvoering onder deze naam, voortaan gaan zij verder onder de naam Seniorenkoor.

De tuinzaal van De Wulverhorst had voor deze gelegenheid ook een heel ander aanzien gekregen, er stond geen stoel of tafel meer op zijn vaste plek. Er was nu royale ruimte gecreƫerd voor de rolstoelen. Ook het geluid van het koor kwam nu goed de zaal in. Pastor Frank Burgers had een mooie overweging en stak met zijn zegenbede aan het einde iedereen nog eens extra een hart onder de riem.


donderdag 15 maart 2018

PALM-ZATERDAG 24-MAART 2018Palmzaterdag 2018

 

Rond de paastijd in 2018 wil het Interkerkelijk Kontakt Oudewater (IKO) weer de intocht van Jezus in Jeruzalem in herinnering brengen.

Aan het begin van de Heilige of Stille week, zaterdagavond 24 maart, willen wij met een wandeling langs de kerken van Oudewater tot uiting brengen dat het leven en sterven van Jezus ons allen raakt.

Het IKO heeft een tocht gepland van kerk naar kerk naar kerk.

Thema van deze tocht is: “EEN DIEPER PLAN”

We beginnen om 19.00 uur in de St Franciscuskerk met de wijding van palmtakken. Vandaar gaan we naar de Oud Katholieke Kerk in de Leeuweringerstraat. Hier zullen we een kleine meditatie houden, waarna we weer verder trekken naar de PGO kerk om daar ook even stil te staan bij de intocht van de Heer.

In alle drie de kerken gaan we dieper op het gestelde thema in.

 

Het IKO nodigt u van harte uit om dit met ons mee te beleven en te lopen!

Voor de wandeling langs de kerken hoeft u zich niet aan te melden. Zorg gewoon dat u om 19.00 uur in de RK kerk bent en de rest volgt vanzelf.

Tot dan!

zondag 3 december 2017

KERSTZANGAVOND


De Oecumenische Kerstsamenzang avond niet meer in de Schuylenburcht maar is nu in de Tuinzaal van De Wulverhorst. Ook is hij verplaatst naar 13 december. Het Schuylenburcht koor komt ook zingen onder leiding van Peter den Hertog met aan de piano Jannie Besteman.
De samenzang wordt ondersteund door onze fluitisten Laura van den Bunt en Syke Boulogne. 
Om 19.00 uur beginnen we met een kopje koffie met wat lekkers erbij.
Komt allen en proef alvast van de fijne Kerstsfeer!

Hier onder krijgt u een indruk hoe deze fijne viering er uit heeft gezien.